Een betrouwbare partner

WAAR STAAN WE VOOR?

 De kernwaarden van Box-10 zijn: betrouwbaar, persoonlijk en transparant. Bij ons bent u verzekert van flexibiliteit, transparantie en een marktconform tarief. Een goede en langdurige samenwerking met coöperaties en huurders staat bij ons hoog in het vaandel. Box-10 heeft niet alleen de ambitie om de grootste aanbieder van garageboxen in de regio Eindhoven te worden, maar  ook de beste. De komende jaren zullen wij ons dan ook inzetten om onze  klanttevredenheid nog verder te verbeteren.

WAAROM KIEZEN VOOR BOX-10?

 De dagelijkse afweging tussen sociaal en financieel perspectief wordt voor veel woningcorporaties steeds moeilijker. Er is een toenemende druk bij corporaties om portefeuilles te renoveren, te verduurzamen en tegelijkertijd de benodigde groei van het aantal huurwoningen in de regio te faciliteren. De verkoop van garageboxen kan hierbij een wenselijke oplossing zijn. 

Box-10 is in 2018 ontstaan als antwoord op het afsplitsen van niet DAEB activiteiten voor alle woningcorporaties. Het verkopen van alle losse garageboxen is voor een corporatie een dure en tijdrovende klus. Tevens moeten corporaties heel nauwkeurig zijn aan wie zij haar bezit verkoopt. 

Box 10 is een ideaal loket voor woningcorporaties om garageboxen in bulk aan te verkopen. Op deze manier kunnen coöperaties op een efficiënte wijze middelen vrij maken voor verduurzaming, renovatie of nieuwbouw. Box 10 is kapitaalkrachtig, heeft door jarenlange ervaring een goed trackrecord bij zowel woningcorporaties als huurders en is bovenal bereid en in staat om als goede verhuurder op te treden. 

Als geen ander begrijpen wij dat een goede en langdurige relatie tussen een coöperatie en verhuurder belangrijk is. Box 10 helpt corporaties haar middelen en energie zoveel als mogelijk te stoppen in DAEB activiteiten zonder afbreuk te doen aan afspraken met huidige huurders. 

Logo Box-10

 Box-10 is een ervaren en professionele partij dat garageboxen verhuurt. Wij kopen garageboxen van woningbouwcorporaties om deze vervolgens langjarig in de portefeuille te houden. Uitgangspunt hierbij is altijd dat wij afspraken tussen woningbouwcorporaties en haar huurders ten volste respecteren.

Wij zijn sinds 2018 actief in de regio Eindhoven. De afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in goede dienstverlening en betrouwbare samenwerking richting onze huurders.  We ontzorgen de corporaties bij diverse transacties. 

In 4 jaar tijd hebben wij een sterke basis gelegd, welke zich vertaald in de volgende voordelen voor corporaties en huurders;

CORPORATIES

  • Onze gehele portefeuille is afkomstig vanuit corporaties. Ruim de helft van onze huidige huurders hebben wij overgenomen van de corporaties. Dit betekent dat wij door onze jarenlange ervaring de belangen van corporaties en diens huurders heel goed kennen. 
  • Wij hebben duidelijke afspraken gemaakt met corporaties over indexaties, BTW-regelingen en andere afspraken welke bij een goede verhuurder passen. Deze afspraken leggen we vast in verhuurdersverklaringen. 
  • Wij hebben ruime kennis en ervaring in het opschonen en inventariseren van alle data en informatie om eventueel verkoop van de garageboxen mogelijk te maken. Desgewenst ontzorgen wij de corporaties hier zoveel als mogelijk in. 
  • Box-10 heeft specifieke kennis opgedaan omtrent BTW regime van garageboxen al dan niet in relatie tot huurcontracten van woningen. 
  • Wij begrijpen de uitbreidings- en verdichtingsopgave van corporaties. Het verkopen van grondposities kan in sommige gevallen op termijn nadelig zijn. Ook hierin zijn wij instaat mee te denken, middels oplossingen als terugkooprecht. 

HUURDERS

  • 80% van de nieuwe huurders ontvangt de sleutel binnen 2 werkdagen door een efficiënt en gestroomlijnd proces; 
  • +/- 90% van alle verhuringen vinden plaats zonder enige vraag en/of opmerking van huurders door transparantie over onze manier van werken en onze voorwaarden; 
  • Door een goede relatie en voorwaarden hebben wij een mutatiegraad van slechts 7% op jaarbasis ondanks onze kortlopende huurcontracten. 
  • Wij hebben door goed en adequaat onderhoud gemiddeld slechts 10 storingen/ onderhoudsklachten op jaarbasis, wat neerkomt op nog geen 3% per jaar. 
  • Doordat wij een eigen onderhoudsdienst met een gericht netwerk hebben, zijn deze storingen/onderhoudsklachten vaak binnen 2 dagen opgelost. 

Wij gaan graag met u in gesprek. Tijdens een kennismakingsgesprek bekijken we met u de mogelijkheden, op maat van uw wensen. Mocht u bereidt zijn om hierover een keer met ons van gedachte te wisselen, dan kunt u contact opnemen via info@box-10.nl of u kunt ons telefonisch benaderen. 

Mark Leenaerts – 06 10 93 35 66 
Noud Ackermans – 06 27 65 49 88